Koulutukseni

★ Toimintaterapeutti AMK 2015

LISÄKOULUTUKSET:

★ Kognitiivinen lyhytterapia -koulutus, Integrum 2022-2024 (kesken)

★ Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa) 6op, Turku AMK 2023

★ Ensiavun peruskurssi 16h, Suomen ensiapukoulutus 2023

★ Tunteet nepsykirjolla -koulutus, Autismiliitto 2023

★ Sensorisen integraation perusteet johdanto (A-osa) 1op, OAMK 2023

★ Äärimmäinen vaatimusten välttely (PDA/EDA) - webinaari, Autismiliitto 2023

★ Haaste toimintamalli käyttöön - koulutus, Autismiliitto 2022

★ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 2021

★ Strategia - ohjaaja koulutus, vanhempainohjauskurssin ohjaaja, ADHD-liitto ry 2021

★ Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa, psyykkisen trauman vaikutukset toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin, Satu Herukka 2019

★ Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus 30 op, Jamk 2018

★ EETU -etäkuntoutuksen menetelmistä tukea lapsen toimintaterapiaan hanke 10 op, Jamk 2017-2018

★ Apuvälineet toimintakyvyn tukena, PPSHP 2018

★ Lisää ammatillisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia Green Care menetelmillä - koulutuspäivä 2018. LuontoLeena ja Voimatassu

★ Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, Toimintaterapia Tammisto 2017

★ K.O.N.S.T.I. -koulutus haastavan käyttäytymisen psykologisesta hallinnasta, Suomen Psykologinen Instituutti 2017

★ Näyttöön perustuva toimintaterapia, OYS 2016

★ Voimauttavan valokuvan menetelmä luontolähteisen kuntoutuksen ja Green Care -toiminnan tukena -koulutuspäivä, kouluttajana Miina Savolainen, Lapin AMK 2016

★ Autismin kirjo tutuksi - koulutussarja, Autismi- ja Aspergerliitto ry 2014

★ Lapsi toimijana - miten voimme yhdessä tukea lapsen osallisuutta arjessa? PPSHP 2013

★ GAS - menetelmä koulutus (Pätevyys käyttää GAS -menetelmää kuntoutustavoitteiden asettelussa)

★ Kasvatustieteen perusteet 25 op. Oulu, avoin yliopisto, 2012

Luo kotisivut ilmaiseksi!