Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutumista vahvistamalla kuntoutujan toimintavalmiuksia, arjen taitoja ja ohjaamalla kompensaatiokeinoja, sekä vaikuttamalla ympäristöön.

Toimintaterapiassa otetaan huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet. Terapia tukee kuntoutujan omaa sekä omaisten, läheisten ja lähiverkoston aktiivista kuntoutumista edistävää toimintaa.

Toimintaterapiassa käytetyt toiminnat ovat kuntoutujalle mielekkäitä ja toimintaterapeutti porrastaa, muokkaa tai soveltaa ohjattua harjoittelua.

Toimintaterapiaa on mahdollista toteuttaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Avokuntoutus perustuu Kelan avoterapiastandardiin. Terapia toteutetaan pääosin koulu- ja kotikäynteinä asiakkaiden omissa ympäristöissä​.

Toimintaterapiaa toteutetaan myös kuntien, sairaanhoitopiirien ja vakuutusyhtiöiden lähetteillä.

Luo kotisivut ilmaiseksi!